Мұғалімдер зерттеу нәтижелерін ұсынды

Қысқы демалыс кезінде Тараздағы Назарбаев Зияткерлік мектебі мұғалімдердің сабақ пен мұғалім тәжірибесін зерттеуге арналған дәстүрлі постерлік сессиясын өткізді. Мұғалімдердің зерттеу нәтижелері келесі тақырыптар бойынша ұсынылды:

– «Тарихи деректерді алгоритмдер арқылы құрылымды талдау дағдысын дамыту», Утегенова К.О., тарих мұғалімі;

– «CLIL әдісі пәндік-тілдік кіріктірілген арнайы пәндерді қазақ тілінде оқыту үдерісі», Утешова А.Т., Жылымбетова Қ.О., қазақ тілі мұғалімдері;

– «Өнер сабағында оқушылар зерттеу тапсырмалары арқылы жобалық жұмыстарын жақсарту үшін, түстердің колоритін қолдану дағдыларын дамыту», Есбулганова А.Ш., Абаева Г.М., өнер мұғалімдері;

– «Бейімделген ресурстар арқылы оқушылардың практикалық жұмыстардың тиімді орындалуын бағалау дағдыларын дамыту», «Оқушылардың талдау дағдысын биологиялық графикалы тапсырмалар арқылы дамыту», Бекназарова Б.О., биология мұғалімі, Жусипназарова Г.М., химия мұғалімі;

– «Развитие гибкости через упражнения на растягивание мыщц и связок по уровню подготовки», Нарымбетова А.О., дене шынықтыру мұғалімі, Джуманазаров Т., биология мұғалімі;

– «Пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың математикалық арақатынастар мен тәуелділіктерді бағалау дағдыларын дамыту», Каражигитова К.Е., Жусипназаров Р.М., Ахмедиева Г.Б., математика мұғалімдері;

– «Improving students’ analytical skills through problem-based tasks in Economics lessons», Жусанбаева А.М., экономика мұғалімі;

– «Роль саморефлексии в развитии исследовательских навыков у учащихся на уроках истории», Исатаева Л.Ж., тарих мұғалімі;

– «Развитие навыка структурного анализа письменного исторического источника», Бодаубекова Ф.А., тарих мұғалімі;

– «Исследование техник CLIL, влияющих на повышение грамотности чтения у учащихся», Әкім А.Б., Пряничникова Ю.С., Дуйсекеева Б.М., Паншаева Н.А., информатика мұғалімдері;

– «7-ші сынып оқушыларының ағылшын тілінде сөйлеу сөйлеу дағдысын жақсарту», Сарсенбаева Н.К., ағылшын тілі мұғалімі, Аваси В., физика мұғалімі;

– «Сабақты зерттеу мұғалімдердің кәсіби біліктілігін дамытудың тиімді құралы», Жанғазы А.Б., қазақ тілі мұғалімі, Атамбаева Ж.А., математика мұғалімі, Кусбекова Э.А., физика мұғалімі, Матжанова Л.К., өнер мұғалімі, Даутова Н.А., химия мұғалімі;

– «Развитие навыка формулирования выводов через структурированные вопросы», Акимова Э.Т., химия мұғалімі;

– «Влияние формулировки тестовых заданий на результаты учебных достижений учащихся», Койшыгараева А.Т., биология мұғалімі, Каражигитова К.Е., математика мұғалімі, Искакова Н.А., Акимова Э.Т., химия мұғалімдері, Аугамбаева Л.А., физика мұғалімі;

– «Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерде диффренциалған тапсырмаларды қолдану арқылы оқушылардың талдау дағдысын дамыту», Аугамбаева Л.А., Умиралиева А.Т., физика мұғалімдері, Туктыбаева А., математика мұғалімі, Култасова С.К., Убишева Т.К., биология мұғалімі;

– «Развитие оценочных навыков учащихся через саооценивание, взаимооценивание с применением марксхем, конкретных схем», Огриневич Т.Н., Апбасов С.О., математика мұғалімдері, Станишевская Г.А., орыс тілі мұғалімі;

– «Оказание профессиональной поддержки как инструмент профессионального развития учителя», Сейдуалиева З.Ш., ағылшын тілі мұғалімі, Искакова Н.А., химия мұғалімі;

– «Improving skills of argumentation through graphic organizers in GP and English lessons», Искакова А.М., Садыкова А.Н., ағылшын тілі мұғалімдері, Жусанбаева А.М., экономика мұғалімі;

– «Оқушылардың талдау дағдыларын мәселеге бағдарланған тапсырмаларды қолдану арқылы жетілдіру», Шырышбаев Н.Ж., Сопбекова Г.С., география мұғалімдері, Жусанбаева А.М., экономика мұғалімі;

– «Әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар арқылы оқушылардың ақпаратты қолдану дағдыларын жетілдіру», Сулейменкулов Ж.Д., география мұғалімі, Маселбек Р.А., қазақ тілі мұғалімі, Алимжанова Д.М., биология мұғалімі, Муханбетиярова К.К., химия мұғалімі.