Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлауы

ЕРЕЖЕ

"Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлау туралы."

Оқушылардың өзін-өзі басқаруы – бұл Зияткерлік мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруға қатысу формасы, ол оқушылардың мұғалімдер құрамымен және зияткерлік мектеп басшылығымен бірге оқу үдерісін ұйымдастырудағы мәселелерді шешуге қатысуын қарастырады.

Зияткерлік мектептердің оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы қызметінің негізгі мақсаты:  оқушылардың зияткерлік мектептерді басқаруға қатысу құқықтарын жүзеге асыру, жарқын ұйымдастырушылық қасиеттері бар, шешім қабылдауға қабілетті, жауапты және тәртіпті, өз бетінше таңдау жасауға дайын және Зияткерлік мектепте белсенді өмірлік ұстанымға ие тұлғаны тәрбиелеу болып табылады.

I. Жалпы бөлім

 1. Осы Ереже оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлауды дайындау мен өткізуді реттейді.
 2. Өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлау оқушының сайлау және сайлану құқығын еркін жүзеге асыруына негізделеді.
 3. Өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлау жалпыға бірдей, тең және тікелей сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі.
 4. Оқушылардың сайлауға қатысуы ерікті болып табылады. Ешкімнің оқушыны сайлауға қатысу немесе қатыспауына мәжбүрлеуге, сондай-ақ оның еркін білдіруіне шектеу қоюға құқығы жоқ.
 5. Сайлаушылар-7-12 сынып оқушылары.
 6. Сайлаушылар өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлауға тең негізде қатысады және әрқайсысы тиісінше бір дауыс қана бере алады. Оларға тең құқықтар мен сайлауға қатысу шарттарына кепілдік беріледі.
 7. Өзін-өзі басқару ұйымының Президентін сайлауда дауыс беру құпия болып табылады, сайлаушылардың ерік білдіруіне қандай да бір бақылау жасау мүмкіндігін жоққа шығарады.

II. Сайлау комиссиясы

 1. Мектептегі сайлау комиссиясы – мектепте сайлауды дайындау мен өткізуді жүзеге асыратын орган.
 2. Сайлау комиссиясының құрамына:

– Токтаганов Талгат Канатович – дене шынықтыру мұғалімі;

– Адильбекова Макпал Нурлыбековна – қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалім-модераторы;

– Кулумбетова Эльмира Ауесбековна – педагог-ұйымдастырушы-куратор;

– Машанло Камилла – 12д сынып оқушысы, өзін-өзі басқару ұйымының Президенті;

– Жақсылық Дана – мектептің өзін-өзі басқару ұйымының өкілі;

– Маратқызы Ұлболсын – педагог-ұйымдастырушы-куратор.

 1. Мектеп сайлау комиссиясының қызметі алқалылық, жариялылық және ашықтық негізінде жүзеге асырылады.
 2. Егер оларға кемінде төрт комиссия мүшесі қатысса, мектеп сайлау комиссиясының отырыстары заңды болады.

III. Мектеп Президентін сайлау

 1. Мектеп Президентін сайлау жылына бір рет, оқу жылының басында өткізіледі.
 2. Мектеп Президентін сайлауды қыркүйектің үшінші онкүндігінде мектептің қазіргі Президентінің өз қызметі туралы есебінен кейін оқушылардың өзін-өзі басқару органы жариялайды. Хабарландыру мектеп сайтында жарияланады.
 3. Осы Ережеде белгіленген тәртіппен сайланатын мектептің 11-сынып оқушысы мектеп президенті бола алады.
 4. Мектеп президенті бір жыл мерзімге сайланады. Президенттің өкілеттігі мектептің жаңа президенті сайланғаннан кейін тоқтатылады.
 5. Мектеп Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы мектепте оқуды тоқтату негізінде, өз өтініші бойынша, сондай-ақ мектеп Жарғысын, оқушының өзін-өзі басқару органының Жарғысын бұзған жағдайда жүзеге асырылады.
 6. Мектеп президенттігіне үміткерлерді ұсыну құқығы 11-сыныптың сыныптарына және (немесе) параллельдеріне тиесілі.
 7. Мектеп президенттігіне кандидаттарды ұсыну хабарландыру күнінен кейінгі күннен басталады және күнтізбелік 7 күн ішінде өткізіледі.
 8. Сыныптардан ұсынылған мектеп президенттігіне кандидаттарды ұсыну туралы шешім сынып оқушыларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Қабылданған шешім Мектеп сайлау комиссиясына ұсынылады.
 9. Мектеп президенттігіне Кандидат тіркелген күннен бастап кез келген уақытта және дауыс беруден екі күн бұрын Мектеп сайлау комиссиясына жазбаша өтініш беру арқылы өз кандидатурасын алып тастай алады.
 10. Кандидат сайланған болып саналады:

1) дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу пайыздан астам дауысын жинаған;

2) қайта дауыс беруде басқа кандидатпен салыстырғанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың көп дауысын жинаған.

IV. Іріктеу кезеңінің критерийлері

 1. Үш тілді (әсіресе қазақ тілін) еркін меңгеру.
 2. Кез-келген түрдегі ескертулердің болмауы.
 3. Тәртіптік жазаның болмауы.
 4. Соңғы 3 жылдағы activities list сертификаттар мен грамоталар түріндегі растаулармен. (Word/Excel/Google sheets/ Ppt file)
 5. Өте жақсы оқу үлгерімі (GPA 4.5/5).
 6. «Неліктен мен студенттік өзін-өзі басқарудың президенті болғым келеді?» тақырыбына уәждеме хат. 3 тілдің кез келгенінде. Президенттің поштасы мен мектепті дамыту идеяларына көмектесетін жеке қасиеттеріңізді ашқан жөн.

V. Cайлау күндері

16.09-19.09. сағат 18:00-ге дейін өтінімдерді қабылдау

20.09 кандидаттарды жариялау

26.09.-2.10. үгіт

3.10. пікірсайыс

4.10.-5.10. дауыс жинау

6.10 ағымдағы өзін-өзі басқару есебі және студенттік өзін-өзі басқарудың жаңа президентін ұлықтау.

VI. Үгіт

 1. Үгіт – бұл сайлаушыларды бір немесе басқа кандидатқа жақтап немесе оған қарсы дауыс беруге қатысуға ынталандыру мақсаты бар қызмет.
 2. Үгіт кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және дауыс беру күніне дейін аяқталады. Қайта дауыс беру кезінде сайлау алдындағы үгіт жүргізілмейді.
 3. Үгіт жүзеге асырылады:

1) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы;

2) баспа, аудиовизуалды және өзге де үгіт материалдарын шығару және тарату арқылы;

3) Мектеп сайлау комиссиясының мүшелеріне, педагогикалық ұжым өкілдеріне және мектептің басқа қызметкерлеріне сайлауалды үгіт жүргізуге, кез келген үгіт материалдарын таратуға тыйым салынады.

VIІ. Дауыс беру тәртібі

 1. Мектеп президентін сайлау бойынша дауыс беру сайлау күні жергілікті уақыт бойынша сегізден он жетіге дейін өткізіледі.
 2. Мектептің сайлау комиссиясы дауыс беру күніне бір күннен кешіктірмей сайлаушыларды дауыс беру туралы хабарлайды.
 3. Мектеп сайлау комиссиясының мүшелері сайлау жәшігінің бүтіндігін, онда сайлау бюллетеньдерінің бар немесе жоқтығын тексереді, жәшікке мөр басады.
 4. Өзін-өзі басқару президентін сайлауда дауыс беру бюллетеньдер арқылы жүзеге асырылады.
 5. Онлайн режимінде оқитын студенттер жіберілген сілтеме бойынша дауыс береді.
 6. Әрбір сайлаушы өзі дауыс береді. Дауыс беру құқығын беруге, сондай-ақ сайлауда басқа адамдарға дауыс беруге жол берілмейді.
 7. Сайлаушы өзі дауыс беретін кандидаттың аты-жөнінің оң жағындағы бос жәшікке кез келген белгіні қояды. Дауыс беру бюллетеніне қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да бір түзетулер енгізуге жол берілмейді.
 8. Дауыс беру аяқталғанға дейiн сайлау жәшiгiн ашуға тыйым салынады.

VIII. Пікірсайыс өткізу ережесі

 1. Пікірсайыс Британдық парламенттік форматта өткізіледі.
 2. Бағалауды қазылар алқасы мүшелері жүргізеді: Сарымамедов Хасан Әлиұлы, Ысқақова Насибахан Абдуманапқызы, Молдабек Эльмира Жандарқызы.
 3. Пікірсайыс жеңімпазына қосымша ұпайлар беріледі.

NIS Komek Taraz

Техническая консультация НИШ ФМН г.Тараз. Выберите удобный для Вас способ связи.

Мы на связи и отвечаем в течение 15 минут
Whatsapp
Telegram
Инструкции по работе с MS TeamsСбросить пароль от учетной записиОставить заявку